بلاک چیست؟

به هر یک از المان هایی که در صفحه اصلی مشاهده میکنید بلاک گفته می شود. این بلاک ها قادر هستند بخش های مختلف سایت را در صفحه اصلی بیاورند. هر بلاک دارای تنظیمات رنگ بندی، فاصله گذاری و فیلترهای مخصوص می باشد. در نظر داشته باشید شما می توانید موقعیت نمایش ه

اخبار

این یک بلاک مطلب است. این بلاک شما را قادر میسازد نوشته ها را بر اساس دسته بندی ها در بلاک های مختلف نظیر اخبار، مطالب علمی، برنامه ها و ... در صفحه اصلی نمایش دهید.

SVG Illustration

زمان شروع همایش

این بلاک شامل یک تصویر یا ویدیو به همراه شمارشگر معکوس برای نمایش زمان باقیمانده تا شروع یک رویداد باشد. این رویداد میتواند زمان شروع همایش، زمان شروع کارگاه ها و یا ... باشد. شما میتواند هر تعداد که مایل باشید از یک بلاک در صفحه اصلی ایجاد کنید.

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

برنامه های علمی

بلاک برنامه های علمی قادر است لیستی از برنامه های علمی همایش را در صفحه اصلی نمایش دهد. فیلترهای این بلاک قابلیت نمایش برنامه ها بر اساس زمان انجام بصورت دینامیک را نیز شامل می شود.

سخنرانان کلیدی

بلاک سخنرانی جهت نمایش همه یا بخشی از سخنرانان همایش

پوسترهای پذیرفته شده

بلاک نمایش آخرین پوسترهای الکترونیک پذیرفته شده در همایش

ثبت نام در کارگاه ها

بلاک نمایش کارگاه های همایش در صفحه اصلی

گالری

بلاک نمایش یکی از گالری ها در صفحه اصلی

مشاهده همه

نظر اساتید فن در مورد همایش ما

بلاکی جهت نمایش صحبت اساتید و بزرگان در صفحه اصلی

آمار

بلاک نمایش آمار با دو طراحی مختلف

مایلید به جمع ما بپیوندید؟ بزن بریم

اسپانسرهای ما

این بلاک قابلیت نمایش همه یا بخشی از اسپانسرهای همایش در صفحه اصلی را دارد.